Contact

Wij geven u graag meer informatie en advies. U kunt contact met ons opnemen via info@transparant-next.nl of onderstaande knop.


Start veilig bericht


U kunt ook onderstaand formulier invullen:

Naam


E-mail adres


Telefoonnummer


Naam


VraagModule GGZ


De Module GGZ heeft Transparant Next samen met Vital Health Software ontwikkeld. De Module wordt ook wel de Toolbox Next voor de POH GGZ genoemd. Het bevat alle instrumenten die een POH GGZ nodig heeft om binnen de huisartsenvoorziening optimaal aan de slag te kunnen en ook nog te kunnen communiceren met andere aanbieders in de GGZ-keten.

Registratie
De GGZ-module helpt de POH GGZ bij het eenvoudig en overzichtelijk registreren van alle voor de behandeling relevante zaken rondom psychische klachten. Door de koppeling met het HIS worden deze gegevens via bijvoorbeeld de SOEP-regels teruggestuurd naar het HIS. Indien ketenpartner, bijvoorbeeld de consultatieve dienst, hiervoor geautoriseerd zijn hebben zij de mogelijkheid deze gegevens in te zien.

Screener Transparant Next
Met de Module GGZ is het mogelijk om de Screener Transparant Next af te nemen bij de patiënt. Dit kan in de huisartsenpraktijk maar ook op eigen tempo thuis via het ingebouwde patiëntenportaal. Op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten wordt automatisch een advies gegeven. Hierbij wordt een uitslag gegeven over het wel of niet bestaan van een DSM-benoemde stoornis. U krijgt een advies in welk echelon de patiënt behandeld zou kunnen worden.

Doorverwijzing
Na het verzamelen van alle informatie kan de huisartsen, indien nodig in overleg met de POH GGZ, de patiënt elektronisch of schriftelijk doorverwijzen. De GGZ-module ondersteunt deze doorverwijzing door alle noodzakelijke en relevante informatie automatisch in te laden in de verwijsbrief.

eHealth
De Module GGZ biedt de POH GGZ de mogelijkheid om binnen dezelfde omgeving eHealth-interventies aan te bieden aan de patiënt. Hierdoor hoeft de POH GGZ niet te wisselen van systeem en geen informatie dubbel in te voren. Daarnaast werkt ook voor deze eHealth-interventies de koppeling met het HIS voor patiëntgegevens. De POH GGZ kan kiezen uit een bibliotheek van bewezen interventies en kan die eenvoudig klaarzetten voor de patiënt.