Contact


Transparant Next
Rapenburg 26
2311 EW Leiden
Tel. 071-3030800
Fax. 071-3030899
Email: info@transparant-next.nl


Start veilig bericht


Stichting Transparant Next


RSIN of fiscaal nummer

8532.25.710

Contactgegevens

Rapenburg 26
2311 EW Leiden
Tel: 071-30 30 800
Fax: 071-30 30 899

Organisatie

Transparant Next heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.

Beloningsbeleid, financiƫle verantwoording en verslag van uitgeoefende activiteiten

Stichting Transparant Next brengt jaarlijks een jaarverslag uit met een toelichting op haar doelstellingen en activiteiten. Daarnaast bevat het verslag een jaarrekening met daarin een toelichting op het beloningsbeleid en de financiƫle verantwoording. Zie https://www.jaarverantwoordingzorg.nl

Missie, doelgroep en doelstellingen

Missie
Stichting Transparant Next is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting wil de huisartspraktijk een snel bereikbare en toegankelijke Consultatieve Dienst van psychiaters en verslavingsartsen bieden. Huisartsen kunnen bij Transparant Next direct een advies vragen aan een psychiater of een verslavingsarts ten behoeve van hun clienten. Transparant Next hoopt hiermee bij te dragen aan gepast gebruik van de GGZ door de kennis en expertise van psychiaters en verslavingsartsen toegankelijk te maken voor de huisartsenpraktijk. Hiermee worden foutverwijzingen voorkomen, kan de huisarts en POH GGZ vaak zelf na de consultatie weer verder met de behandeling van de client en hoeft deze niet verwezen te worden.

Doelgroep
Huisartsen en POH GGZ en clienten met psychische klachten, die behoefte hebben aan een psychiatrisch of psychodiagnostisch advies ten aanzien van hun klachten of hun behandeling.

Doelstellingen
De Stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk:
  • a. het leveren van clientgerichte, veilige en betaalbare zorg van goede kwaliteit in de breedste zin van het woord, in het bijzonder het behandelen van clienten met psychische klachten en psychiatrische stoornssen door onder andere het doen van consultatie, het geven van beslisondersteuning, het verrichten van psychiatrisch en psychodiagnostisch onderzoek, en het geven van medicatie-, behandel-, en verwijsadviezen.

  • b. bekend maken van verworven en te verwerven kennis over en ervaring met deze zorg en begeleiding in ruime kring, onder andere door het geven van lezingen en cursussen voor hulpverleners, het uitvoeren van behandelingen, het verrichten en bevorderen van onderzoek en het samenstellen van publicaties en audiovisueel materiaal.